Näin tavoitat meidät!

 • Meillä ei ole fyysistä asiakaspalvelupistettä, saavuthan toimistollemme etukäteen sopien, kiitos.
SJ Tuhat Toimistoa Oy on luotettava toimistosuunnittelun helsinkiläinen asiantuntijayritys

Yhteystiedot

SJ Tuhat Toimistoa Oy

Hakaniemenranta 14

00530 HELSINKI

HELSINKI

09 7515 4310

info@sjtuhattoimistoa.fi

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

: 22px;">Asiakastietorekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

SJ Tuhat Toimistoa Oy

Yhteystiedot:
Hakaniemenranta 14
00530 HELSINKI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

SJ Tuhat Toimistoa Oy / Seppo Posio
Hakaniemenranta 14
00530 HELSINKI
+358400817602
etunimi.sukunimi@sjtuhattoimistoa.fi

2. Rekisteröidyt

Sopimus- ja yhteystietoasiakkaat.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas- ja yhteistyösuhteen tai sopimuksen perusteella. 
 • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yrityksen perustiedot

 • nimi ja y-tunnus
 • toimialatieto
 • käynti-, postitus- ja laskutusosoite

Henkilötiedot

 • yhteyshenkilön nimi
 • organisaatio ja asema
 • työosoite
 • työpuhelinnumero
 • työsähköposti
 • tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@sjtuhattoimistoa.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Asiakkaalta itseltään verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin SJ Tuhat Toimistoa Oy:n ulkopuolelle. 

Toimitusyhteystietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa tapauskohtaisesti asiakkaan tilaaman tuotteen maahantuojalle / tukkukauppiaalle, asiakkaan hyväksymiä suoratoimituksia varten. Edellä tarkoitetut maahantuonti- ja tukkukaupat ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa TAI asiakkaan ostaman tuotteen takuu on voimassa TAI kun asiakas pyytää poistamaan tietonsa, kuitenkin niin ettei voimassa oleva lainsäädäntö toisin edellä mainituista määrää.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Ulkoistettuja henkilötietojen käsittelijöitä ovat tilitoimisto taloudenohjausjärjestelmäpalvelun tarjoajana/ylläpitäjänä ja www-sivustopalvelun tarjoaja/ylläpitäjä yhteydenottolomake-toiminnon osalta.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

WWW-sivuillamme käytetään evästeitä. Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja;

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat

13. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.
 • Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.